Kalastusrajoitukset yleisvesialueilla:

Seisovilla pyydyksillä (verkko, rysä, syöttikoukut ja pitkäsiima) on kalastus kielletty ympäri vuoden karttaan merkityillä perinteisillä nuotta-apajapaikoilla.

Kalastusrajoitukset koko Puruvedellä:

Harjuksen lisääntymis- ja elinalueille perustetuilla rauhoitusalueilla on kaikki kalastus kielletty kokonaan, lukuun ottamatta nuottakalastusta. Karttaan merkittyjen saarien, luotojen tai niiden osien läheisyydessä on kalastus kielletty 100 metriä lähempänä rantaa. Kalastuskielto koskee myös yleiskalastusoikeuksia: onkimista, pilkkimistä ja kalastonhoitomaksun sisältämää viehekalastusoikeutta.

Pinta- ja välivesipyynnissä käytettävien verkkojen solmuväli tulee olla vähintään 80 mm, lukuunottamatta muikkuverkkokalastusta.

Kalastus atraimella, harppuunalla tai niihin verrattavalla välineellä on sallittu ympäri vuoden.

Suositukset verkkokalastukseen koko Puruvedelle:

Verkkokalastusta ei harjoiteta solmuväliltään alle 50 mm:n verkoilla yli 10 metrin syvyisillä vesialueilla. Suositus ei koske muikkuverkkokalastusta, solmuväli alle 27 mm.
Hummon- ja Pihlajaniemenselällä suositellaan, että verkkokalastusta ei harjoiteta solmuväliltään alle 80 mm:n pohjaverkoilla yli 20 metrin syvyisillä vesialueilla. Suositus ei koske muikunpyyntiä pinta-ja välivesiverkoilla.

Kalojen alamitat ja rauhoitusajat:

Rasvaevällinen järvitaimen ja järvilohi on rauhoitettu kokonaan kalastukselta.

Järvitaimen (rasvaevätön) 50 cm
Järvilohi (rasvaevätön)
Saaliskiintiö yksi järvilohi /henkilö /vuorokausi.
60 cm
Saimaannieriä
Rauhoitettu syys – marraskuussa (1.9.–30.11.)
60 cm
Harjus
Rauhoitettu huhti – toukokuussa (1.4.–31.5.)
35 cm
Kuha 42 cm


Kalanpituus mitataan leuan kärjestä (suu suljettuna) suoraksi ojennetun, yhteen puristetun pyrstöevän kärkeen.