JOKAMIEHEN OIKEUDET JA VESILLÄLIIKKUJAN VELVOLLISUUDET

Jokamiehenoikeuksiin kuuluu vapaa liikkuminen vesillä ja tilapäinen ankkurointi seuraavat asiat huomioiden;

VALTION KALASTONHOITOMAKSU