METSÄHALLITUKSEN VESIALUE
(ent. Puruveden yleisvesialue)

Puruvedellä sijaitsevat entiset yleisvesialueet Enanselällä, Harvanselällä, Rauvitsanselällä ja Hummonselällä sekä Metsähallituksen yksityisvedet Puruveden Kokonselällä, Laukanlahdella ja Kyhärässä, Kerimäen Hytermässä ja Kömpyränniemessä kuuluvat nykyisin samaan pyydyslupa-alueeseen. Lupa-alueen 7014 pinta-ala on 9 220 hehtaaria ja kartta löytyy Metsähallituksen sivuilta.

Kalastulupamaksut:

Pyydyslupa 8 €

Pyydyslupia verkkokalastukseen myydään enintään 8 kpl kotitarve- ja vapaa-ajankalastajille. Suuremman verkkomäärän käyttäminen on sallittua vain kaupallisille kalastajille. Pyydysluvat ovat pyynti- tai venekuntakohtaisia, ja ne ovat voimassa kalenterivuoden.
Perinteisistä muovisista pyydysmerkeistä on luovuttu vuonna 2020. Kalastajalle ei enää lähetetä erillisiä merkkejä luvan ostamisen jälkeen, vaan riittää, että kalastaja merkitsee pyydykseen nimensä ja puhelinnumeronsa.
Pyydyslupa oikeuttaa käyttämään vaihtoehtoisesti seuraavia pyydyksiä:
    • yksi verkko, jonka pituus on enintään 31 metriä ja korkeus enintään 6 metriä
    • yksi rysä, jonka korkeus on alle 1,5 metriä
    • 3 katiskaa
    • yksi pitkäsiima, jossa on enintään 100 koukkua
    • 10 syöttikoukkua
    • yksi atrain, harppuuna tai jousi
Yksi pyydyslupa oikeuttaa käyttämään kerrallaan vain yhdenlaista pyydystä. Yksi pyydyslupa ei siis salli esimerkiksi verkon ja katiskan pitämistä pyynnissä yhtaikaa, vaan sitä varten kalastaja tarvitsee kaksi pyydyslupaa.


Pyydyslupien myynti
Eräluvat-verkkokaupassa luvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla. Metsähallituksen pyydyslupia välittää myös Erälupien palvelunumero 020 69 2424, joka palvelee arkisin kello 9-16.

Kalastusrajoitukset Metsähallituksen vesialueilla (ent. yleisvesialueilla)
Verkoilla, kuten myös muilla seisovilla pyydyksillä (rysä, paunetti, katiska, syöttikoukut ja pitkäsiima) on talvella kalastus kielletty merkityillä nuotta-apajapaikoilla.